„How Own Music Bar Rescued Eduardo” (H.O.M.B.R.E.)

Źródło finansowania: Unia Europejska, program Erasmus+, sektor Młodzież, Akcja 2 – Partnerstwa Strategiczne na rzecz innowacji

Termin realizacji: 30.06.2021 – 29.06.2023

Grupa partnerska: Polska (lider projektu) – Stowarzyszenie Krzewienia Kultury Muzycznej FRAZA, Norwegia - Troms musikkråd, Hiszpania - Fundación Indaliana para la Música y las Artes, Portugalia - Agrupamento de Escolas Henriques Nogueira

Główny cel projektu: Projekt ma na celu zapobieganie zjawisku bezrobocia wśród młodzieży poprzez kształtowanie wśród nich postaw przedsiębiorczych oraz rozwój kreatywnego myślenia i działania.

Główny rezultat projektu: edukacyjna gra komputerowa Hit the Buck, do bezpłatnego pobrania:

  • dla urządzeń mobilnych z systemem Android ze sklepu cyfrowego Google Play
  • dla urządzeń mobilnych z system iOS ze sklepu cyfrowego AppStore
  • dla urządzeń stacjonarnych z systemem Mac ze sklepu cyfrowego MacUpdate i Softpedia
  • dla urządzeń stacjonarnych z systemem MS Windows ze sklepu cyfrowego Microsoft Store

                                                                                                             Direct links are available here: www.hitthebuck.eu