O Nas

Stowarzyszenie Krzewienia Kultury Muzycznej FRAZA jest obecnie w likwidacji