Aktualności

Zadanie "Zakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej SKKM FRAZA"

Zadanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.  W ramach realizacji zadania zakupiono następujące wyposażenie: 1. zakup środka transportu służącego... więcej »

Dodano: 2016.04.24

Walne Zebranie Członków SKKM FRAZA

Informujemy, że na dzień 30 marca 2016 r., na godz. 12:00 zaplanowane zostało Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Krzewienia Kultury Muzycznej FRAZA. Zebranie odbędzie się w... więcej »

Dodano: 2016.03.20

Informacja o planowanych zakupach wyposażenia

Niniejszym informujemy, że SKKM FRAZA, dzięki uzyskanej dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, planuje zakupy niżej wymienionego wyposażenia:

 

więcej »

Dodano: 2016.03.15

Nasza misja:

Działalność Stowarzyszenia Krzewienia Kultury Muzycznej FRAZA koncentruje się głównie na realizacji zadań (własnych i zleconych), dotyczących upowszechniania muzyki oraz wspierania edukacji muzycznej i czynnego muzykowania wśród wszystkich warstw społeczeństwa.